ROMI MOCANBine aţi venit pe site-ul Bisericii Penticostale nr.1 – Dej.

Căutând ca tot ce facem, personal şi/sau  în comunitate, să contribuie în mod esenţial la răspândirea Evangheliei şi glorificarea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, folosim şi acest mijloc de comunicare şi informare ca o punte de legătură între Biserica Penticostală nr.1 din Dej şi dumneavoastră de oriunde.
Într-o lume şi într-o vreme când, prin forţa împrejurărilor, distanţele, mai mici sau mai mari, s-au interpus între unii care cândva eram împreună, acest site se vrea o vorbire de suflet ” de acasă” care să stimuleze în toţi dorinţa de a sluji Domnului Dumnezeului nostru cu mai multă dăruire până vom ajunge la acel cu adevărat”ACASĂ”!
Crâmpeiele din activitatea bisericii am vrea să reliefeze răspunsul acesteia, într-un spirit de închinare şi adorare, la neţărmurita dragoste a Dumnezeului şi Tatălui nostru ceresc.
” Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.”   (Evrei 13:20-21)