Comitetul Bisericii Penticostale nr.1 – Dej

Emanuel Fedur – pastor
Miclea Daniel Ioan – secretar, diacon
Vlad Marin – casier. membru
Miclea Vasile – diacon, membru
Oros Daniel – diacon, membru
Hăşmăşan Radu – membru
Daniel Ianta – membru
Romi Roman – membru
Gigel Suteu – membru