Comitetul Bisericii Penticostale nr.1 – Dej

Romu Mocan – pastor
Miclea Daniel Ioan – secretar, diacon
Sâmboan Marius – casier
Bob Costel – diacon, membru
Miclea Vasile – diacon, membru
Oros Daniel – diacon, membru
Hăşmăşan Radu – membru