page

Program: 1 Martie 2015 – Dimineata

Proverbe 21:17 Cine iubește distracția va ajunge sărac și cine iubește vinul și untdelemnul nu se va îmbogăți. Înțeleptul cucerește cetatea celor viteji și doboară fortăreața în care aceștia se încred.

page

Program: 15 Februarie 2015 – Seara

Ioan 15:23-24 Cine Mă urăște pe Mine Îl urăște și pe Tatăl Meu.  Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum au văzut și M-au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu.    

page2

Program: 15 Februarie 2015 – Dimineata

Evrei 4:13 Nu este nimic care să poată fi ascuns de El, ci totul este gol și descoperit ochilor Lui, ai Celui înaintea Căruia trebuie să dăm socoteală . oan 10:11, 30 Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își dă viața pentru oi. Eu și Tatăl una suntem.

page 8 dimi

Program: 8 Februarie 2015 – Dimineata

1 Ioan 2:15-17 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume! Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.  Căci tot ce este în lume – pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții – nu este de la Tatăl, ci este din lume.  Iar lumea și pofta ei trec, însă cel ce face voia…

page7

Program: Evanghelizare 7 Februarie, Mesaj Sofronie Costel

2 Corinteni 1:3-4 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei încurajări,  Cel Care ne încurajează în toate necazurile noastre, pentru a-i putea încuraja pe cei ce sunt în orice necaz, cu încurajarea cu care noi înșine suntem încurajați de Dumnezeu.

2 feb

Program: Evanghelizare 2 Februarie, Mesaj Gicu Stan

1 Ioan 2:15-17 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume! Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume – pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții – nu este de la Tatăl, ci este din lume. Iar lumea și pofta ei trec, însă cel ce face voia…

page 1 feb

Program: Evanghelizare 1 Februarie, Mesaj Bota Marcel

1 Ioan 2:15-17 NTR Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume! Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume – pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții – nu este de la Tatăl, ci este din lume. Iar lumea și pofta ei trec, însă cel ce face…

1 FEB DIMI99

Program: 01 Februarie 2015 – Dimineata

Maleahi 3:17-18 NTR „Ei vor fi ai Mei, zice DOMNUL Oștirilor, în ziua în care Eu Îmi voi întemeia proprietatea prețioasă. Îi voi cruța așa cum un părinte își cruță fiul care-i slujește. Și veți vedea încă o dată deosebirea dintre cel drept și cel rău, dintre cel care Îi slujește lui Dumnezeu și cel…

18 seara

Program: 18 Ianuarie 2015 – Programul tinerilor

De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui, cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească. 1 Ioan 4:21 NTR Și porunca pe care o avem de la El este aceasta: cine-L iubește pe Dumnezeu, să-și iubească și…

11 ian dimi

Program: 11 Ianuarie 2015 – Dimineata

Program: 11 Ianuarie 2015 – Dimineata Luca 6:38 NTR Dați și vi se va da! O măsură plină, îndesată, clătinată și care se revarsă, va fi pusă în poala voastră. Căci cu ce măsură măsurați, vi se va măsura.“ Romani 13:10 NTR Dragostea nu-i face rău semenului, deci dragostea este împlinirea Legii.

31aaa

Program: 31 Decembrie 2014

Program: 31 Decembrie 2014 Isaia 29:13 NTR Stăpânul a zis: «Poporul acesta se apropie de Mine numai cu gura și Mă cinstește doar cu buzele, dar inima lui este departe de Mine! Frica pe care o are față de Mine este doar o poruncă omenească, învățată pe de rost .

26 seara

Program: 26 Decembrie 2014

Program: 26 Decembrie 2014 – Seara Psalmii 66:20 Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui! Psalmii 37:25 Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.