bpage

Program 12 iulie 2015 Dimineata

Coloseni 3.13 Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia! Cum v-a iertat Domnul, așa iertați-vă și voi! Coloseni 3.13 Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia! Cum v-a iertat…

Apage

Program 05 iulie 2015 Dimineata

Filipeni 4.8 În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreață, orice este vrednic de laudă, la acestea să vă gândiți!

page

Program: Seara de lauda si cantare – 28 Iunie

Romani 15.5-6 Dumnezeul răbdării și al încurajării să vă ajute să trăiți în armonie unii cu alții , potrivit cu Cristos Isus, pentru ca, dintr-o singură inimă și dintr-un singur glas, să-L slăviți pe Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos!

555SSCSSMSSSXpage DIMI

Program – 28 Iunie 2015 Dimineata

Psalmul 68.19 Binecuvântat să fie Stăpânul, Care ne poartă poverile zi de zi, Dumnezeul mântuirii noastre. Psalmul 68.19 Binecuvântat să fie Stăpânul, Care ne poartă poverile zi de zi, Dumnezeul mântuirii noastre.

SEARA TINERILOR

Program – Seara tinerilor 21 Iunie 2015

Romani 15.5-6 Dumnezeul răbdării și al încurajării să vă ajute să trăiți în armonie unii cu alții , potrivit cu Cristos Isus, pentru ca, dintr-o singură inimă și dintr-un singur glas, să-L slăviți pe Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos!

dimineata

Program – 21 Iunie 2015 Dimineata

Program – 21 Iunie 2015 Dimineata Există o deșertăciune care are loc pe pământ, și anume: sunt oameni drepți peste care vine ceea ce merită cei răi și sunt oameni nedrepți peste care vine ceea ce merită cei drepți. Prin urmare, mi-am zis: «Și aceasta este o deșertăciune!»

page

Program special: Sambata 20 iunie 2015

2 Cronici 7.14 dacă poporul peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și îi voi vindeca țara.

14 iun

Program: 14 Iunie 2015 – Dimineata

Tit 2:11-12 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat  și ne învață să renunțăm la lipsa de evlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios,

page

Program: 7 iunie 2015 – Seara

2Timotei 3:16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.

page

Program: 1 Iunie 2015 Dimineata

Program: 1 Iunie 2015 Dimineata Fapte 4:13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și când și-au dat seama că erau oameni neînvățați și de rând, s-au mirat și au înțeles că fuseseră cu Isus.

page seara

Program 31 Mai 2015 – Seara

Program 31 Mai 2015 – Seara Ioan 3:18 Cel ce crede în El nu este judecat; însă cel ce nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Program 31 Mai 2015 – Seara

pagedd

Program: Botez – 31 Mai 2015

Fanfara Biserici Penticostale nr 1 Dej – Leul din Iuda Cor Biserica Penticostala nr 1 Dej – Sunt Pacatosul salvat Fanfara Biserici Penticostale nr 1 Dej – Rege al Regilor Cor Biserica Nr 1 Dej – Cetate tare ii Dumnezeu Evrei 12:11 Întotdeauna, orice disciplinare este mai degrabă dureroasă decât plăcută, dar, mai târziu, cei…

dimineata ok

Program: 24 Mai 2015 – Dimineata

Program: 24 Mai 2015 – Dimineata Iacov 1:21 De aceea, dați la o parte orice murdărie și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele!

page 17 mai seara

Program: 17 Mai 2015 – Seara tinerilor

  2Samuel 7:22 Cât de măreț ești Tu, Stăpâne Doamne! După câte am auzit cu urechile noastre, nu este nimeni ca Tine și nu există alt dumnezeu în afară de Tine. Proverbele12:4 O soție virtuoasă este coroana soțului ei, dar cea care-i aduce rușine este ca putrezirea în oasele lui.

page

Program: 17 Mai 2015 – Dimineata

Isaia 32:17 Rodul dreptății va fi pacea, iar urmările dreptății vor fi liniștea și încrederea pe vecie. Ioan 16:24 Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu; cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

page  seara

Program: 10 Mai 2015 – Seara

Eclesiastul 9:1 Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri şi am văzut că cei neprihăniţi şi înţelepţi şi faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu: atât dragostea, cât şi ura. Oamenii nu ştiu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor.

page 10 mai dimi

Program: 10 Mai 2015 – Dimineata

Eclesiastul 9:1 Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri şi am văzut că cei neprihăniţi şi înţelepţi şi faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu: atât dragostea, cât şi ura. Oamenii nu ştiu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor.