Program: 09 Noiembrie 2014 – Seara

Categories: Evenimente speciale,Programe inregistrate,Video


1 Timotei 2:5-6 NTR

Căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Cristos Isus, Care S-a dat pe Sine Însuși ca răscumpărare pentru toți – despre aceasta s-a depus mărturie la timpul potrivit.

ROMANI 12:2 NTR

Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.

Author: admin

Leave a Reply